PORADENSTVO PRI ZAVÁDZANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV ISO NORIEM

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45 001

 

  • Vypracovanie analýzy súčasného stavu a pripravenosti pre budovanie systému
  • Stanovenie časového harmonogramu projektu na certifikáciu
  • Poradenstvo pri kompletnom spracovaní dokumentácie
  • Vykonávanie interných auditov
  • Príprava na certifikačný audit