O spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa bezpečnosťou, ochranou zdravia pri práci a požiarnou ochranou.

Vznikli sme v roku 2010 za účelom Vašej spokojnosti pri získavaní potrebných školení a certifikátov ISO.

Spokojní klienti sú toho dôkazom,

tešíme sa na spoluprácu.

 

Ing. Slávka Imrichová

bezpečnostný a školiaci technik